Bedrijf / Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2010, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574 van toepassing.

Op aanvraag worden deze voorwaarden gaarne toegezonden. U kunt ze ook hier downloaden.

Inkoop voorwaarden

Op al onze aankopen zijn de FHI Algemene Inkoopvoorwaarden 2010, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574 van toepassing.

Op aanvraag worden deze voorwaarden gaarne toegezonden. U kunt ze ook hier downloaden.