Ex / ATEX

Ex en ATEX (Europa)

Vanaf 1 juli 2003 is in geheel Europa de nieuwe ATEX richtlijn 94/9/EC van kracht voor apparatuur die gebruikt wordt in potentieel explosieve omgevingen. Grofweg zijn er 3 voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil deze richtlijn van toepassing zijn:

  • De apparatuur heeft een eigen ontstekingsbron
  • De apparatuur is bedoeld voor gebruik in potentieel explosieve luchtmengsels
  • De apparatuur wordt gebruikt onder normale atmosferische condities

De richtlijn is ook van toepassing op componenten die van essentieel belang zijn voor het veilige gebruik en beveiligingen voor de bovengenoemde apparatuur, ook al bevinden deze zich vaak buiten het potentieel explosiegevaarlijke gebied.

Onder deze richtlijn valt verrassend veel apparatuur, o.a. uiteraard die bedoeld zijn voor offshore platforms, de petrochemische industrie, en mijnen, maar ook voor plekken waar stofexplosies kunnen plaatsvinden.

Dank zij de nieuwe ATEX richtlijn is het ontwerpen en certificeren voor de gehele Europese markt uniform geworden, wat de verhandelbaarheid van deze apparatuur binnen geheel Europas aanzienlijk vergemakkelijkt.

Klik hier voor recente publicaties over de ATEX95 Richtlijn in het Officiƫle Publicatieblad van de Europese Unie (OJEU). Nieuwe publicaties over de ATEX114 (opvolger ATEX95 per 20 april 2016) zouden hier moeten verschijnen.

Exalon Delft heeft een zeer ruime ervaring met het ontwerpen, certificeren en in productie brengen van Ex apparatuur die onder de ATEX richtlijn valt.