Ex / Gasgroepen

Apparaatgroep

In de IEC / CENELEC markering van de beschermingwijze is eveneens sprake een apparaatgroep (I voor mijnen, II overig). In de NEC 500 heet dit apparaatklasse (Class I voor gassen, Class II voor stof en Class III voor vezels).

Gasgroep

Dit wordt bij de IEC / CENELEC aangevuld met de gasgroep (A, B of C) en bij de NEC 500 met de gasgroep (A t/m D voor gassen en E t/m F voor stof).

De gasgroep is voor Ex d gerelateerd aan de vlamweg en bij Ex i aan de ontsteekstroom.

Temperatuurclassificatie

De temperatuurklasse is gerelateerd aan de zelfontbrandingstemperatuur van de betreffende gassen.

Indicatie van de indeling van diverse gassen

Indicatie van de indeling van diverse gassen
IEC / CENELEC NEC500 T1
450 °C
T2
300 °C
T3
200 °C
T4
135 °C
T5
100 °C
T6
85 °C
I Mijnen* Methane          
IIA Class I/Group D Acetone
Ethane
Ethyl ethanoate
Ammonia
Benzol (pure)
Ethanoic acid
Carbon oxide
Methane
Methanol
Propane
Toluene
Ethanol
i-Amyl acetate
n-Butane
n-Butyl alcohol
Benzine
Diesel fuel
Aircraft fuel
Heating oils
n-Hexane
Acetaldehyde
Ethylether
   
IIB Class I/Group C Coal gas
(lighting gas)
Ethanol
Ethylene
       
(Group IIB + H2)
IIC
Class I/Group B
Class I/Group A
Hydrogen  Acetylene        Carbon disulphide

* Valt niet onder NEC maar onder MSHA Bovenstaande data zijn indicatief. Bepaalde gassen zijn in andere gasgroepen geplaatst met de publicatie van IEC 60079-20-1:2010. Exalon Delft neemt geen veratnwoordelijkheid voor de juistheid van de data op deze webpagina.

Het is afhankelijk van de Zone / Divisie indeling van de eindgebruiker welke eisen er gesteld worden aan de apparatuur die in die Zone / Divisie geplaatst mag worden. Als de voorkomende gassen variëren (bijvoorbeeld bij tankers) zal de eindgebruiker IIC T6 vragen, maar wellicht met IIC T4 ook genoegen nemen. In de petrochemische en tankopslag industrie is IIB T4 vaak voldoende.