Ex / Zones

Zones en Categorieën

ATEX

Een explosiegevaarkijk gebied wordt onderverdeeld in Zones (0, 1 of 2 voor gassen and dampen, 20, 21 of 22 voor stof).

Volgens de richtlijn wordt apparatuur onderverdeeld in groepen, die weer onderverdeeld worden in categorieën. De categorieën komen overeen met de Zone waarin de apparatuur mag worden toegepast.

Zones
     

ATEX Markering 

CE xxxx Ex  +  (below)

Industrie Bescherming Zone Apparaat groep Beschermings categorie Gas/Stof
Mijnen Apparatuur blijft functioneel bij het optreden van een explosieve atmosfeer . I M1
Apparatuur wordt uitgeschakeld bij het optreden van een explosieve atmosfeer I M2
Oppervlakte Zeer hoog 0
20
II 1 G
D
Hoog 1
21
II 2 G
D
Normaal 2
22
II 3 G
D

Voorbeeld:: II 1 G/D betekend dat het apparaat gecertificeerd is voor oppervlakte-industrieën en geschikt is voor Zone 0 (gas) and Zone 20 (stof).

NEC500

In de VS is de National Electric code van kracht. The NEC500 verdeelt het explosiegevaarlijke gebied in Divisies, waarbij Division I ongeveer overeenkomt met Zone 0 en Zone 1 samen. Divisie 2 komt ongeveer overeen met Zone 2.

Classificatie
  Explosief Mengsel
Continue Aanwezig
Explosief Mengsel
Tijdelijk Aanwezig
Explosief Mengsel onder
Abnormale Condities Aanwezig
IEC / CENELEC Zone 0

(Zone 20 stof)

Zone 1

(Zone 21 stof)

Zone 2

(Zone 22 stof)

NEC505 Zone 0 Zone 1 Zone 2
NEC500

Divisie 1

Divisie 2

IEC classificatie volgens IEC 60079-10

CENELEC classificatie volgens EN 60079-10

VS classificatie volgens ANSI/NFPA NEC artikel 500 of artikel 505

Toepasbare methodes van bescherming zijn vaak “Explosion Proof” (~ Ex d) en Intrinsic Safety (~Ex ia). Er zijn geen equivalenten van Ex m and Ex e toegestaan onder deze regelgeving.

NEC505

De NEC505 verdeelt het explosiegevaarlijke gebied in Zones op dezelfde wijze als ATEX, en staat vrijwel identieke methodes van bescherming toe.

Zones en Categorieën

[ATEX Markering](#atex)

National Electric Code 500


National Electric Code 505