Diensten / Ex Consultancy

Consultancy van Exalon

Explosieveiligheid is een zeer specifiek vakgebied, dat bovendien voortdurend in beweging is. Gezien de uitgebreide checklist die bij certificeringproces wordt gehanteerd en het belang om dit nauwgezet te doen is de doorlooptijd vrij groot.

Uiteraard kan de notified body pas echt aan de slag als alle noodzakelijke informatie (ontwerpbeschrijvingen, handleidingen, 0 serie exemplaren) beschikbaar zijn. En dan nog is de kans aanzienlijk dat het ontwerp (dat dan al reeds in de 0 serie fase is) in een laat stadium wordt afgewezen.

Uit vertrouwelijkheidoverwegingen zijn de mogelijkheden van de notified body om u een oplossing te adviseren bij eventuele problemen bij het ontwerp echter beperkt.

Exalon kan met haar ervaring helpen bij het ontwerp zo dat uw kans op ‘first time right’ zo groot mogelijk is.

Met name wanneer afgeweken moet worden van de betreffende norm worden er door de notified body explosie testen uitgevoerd om te zien of de vereiste veiligheid gegarandeerd is.

Bijvoorbeeld: de norm EN50020 geeft een aantal tabellen en grafieken waaruit maximale waarden voor capaciteit (als functie van de maximale spanning) en inductie (als functie van de maximale stroom) zijn gegeven. De tabellen en grafieken zijn echter volgens de norm niet van toepassing op combinaties van capaciteit en inductie. Bovendien wordt een lineaire (weerstandbegrensde) voeding aangenomen. In de praktijk zijn voedingen vaak niet-lineair en komen zowel capaciteiten als inducties voor. In dat geval schrijft de norm testen voor.

Exalon kan met ‘known good solutions’ meer uit uw ontwerp halen en de kans op succesvolle testen te vergroten.

Met het van kracht worden van de ATEX richtlijn moet veel meer apparatuur dan voorheen voldoen aan explosieveiligheidseisen. Vaak zal een bestaand niet-explosieveilig apparaat met minimale aanpassingen veilig gemaakt moeten worden, zonder de werking te verstoren.

Exalon heeft behalve kennis van explosieveiligheid, verstand van meettechniek en begrijpt hoe de functionele werking van uw apparaat intact blijft.