Diensten / Ex Ontwikkeling

Het voordeel van ervaring

Bij Exalon Delft hebben wij een gezamenlijke ervaring van 26 jaar met een explosieveilig ontwerpen van temperatuur en servo-, radar- en capacitieve niveaumeters voor de tankopslag en petrochemische industrie. In de loop der jaren hebben wij de normen die hierop van toepassing zijn zien evolueren. Enerzijds worden deze strenger, als door voortschrijdend inzicht blijkt dat bepaalde situaties toch niet de vereiste garanderen, anderzijds worden inconsistenties verwijderd en interpretaties eenduidiger gemaakt.

Desondanks zijn de normen eerder te beschouwen als een toets voor veiligheid, en niet als een receptenboek met oplossingen. Dankzij talloze interacties met certificeringinstituten hebben wij een uitgebreid oplossingenrepertoire kunnen opbouwen. Er daar kunt u nu ook van profiteren!

Kwaliteit van het product

Als ons één ding helder voor ogen staat dan is het wel Kwaliteit. Instrumenten voor explosiegevaarlijke gebieden zijn vaak kostbaar in aanschaf en installatie. Zowel de werking als de veiligheid dient voor een zeer lange levensduur gegarandeerd te zijn.

Kwaliteit van het ontwerp

Niet alleen het product heeft een lange levensduur, in de regel geldt dit vaak ook voor het ontwerp zelf.

Vanwege de hoge kosten van ontwikkelen en certificeren van explosieveilige producten en de vaak geringe aantallen die per jaar geproduceerd worden, is het onwenselijk regelmatige redesigns te doen. Dat betekent dat bij het ontwerp rekening gehouden dient te worden met de verkrijgbaarheid van componenten over een lange periode (3 - 10 jaar). Ook kunnen ontwerpbeslissingen in de grijze gebieden van explosieveiligheid binnen die periode wellicht expliciet uitgesloten worden, en daarmee een redesign voorkomen.

Sommige van onze ontwerpen zijn na 14 jaar nog steeds in productie. En daar zijn wij trots op!

Kwaliteit van de documentatie

Of u uw ontwerpers nu in huis heeft of extern, u kunt er nooit van uitgaan dat de oorspronkelijke ontwerper beschikbaar zal zijn in de verre toekomst. Heldere ontwerpdocumentatie is van essentieel belang voor het snel begrijpen van het oorspronkelijke ontwerp als er onverhoopt toch componenten obsolete raken.

Dit kan u in de toekomst veel tijd en geld besparen.

Bij al onze projecten calculeren wij voldoende tijd in voor het produceren van documentatie van de benodigde kwaliteit. U kunt er op vertrouwen dat dit nooit de sluitpost op de begroting zal vormen