Diensten / Ex Productie

Productie van ATEX apparatuur

De ATEX regelgeving stelt niet alleen eisen aan het ontwerp maar ook aan de kwaliteitsborging tijdens productie. Zie hiervoor onze pagina's Over Ex.

Exalon Delft beschikt over een goedgekeurd kwaliteitssysteem voor de productie van Cat 1 en 2 apparatuur (voor gebruik in zone 0 en 1) en een netwerk van locale leveranciers die bewezen hebben kwaliteit te leveren met behoud van flexibiliteit en korte levertijden

Deze opzet stelt ons in staat met minimale overhead te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die regelgeving stelt en eindgebruikers eisen.

Uiteraard kunt er er voor kiezen een door Exalon Delft ontwikkeld product zelf in productie te nemen, zelfs als u geen goedgekeurd kwaliteitssysteem heeft. Notified Bodies kunnen u verschillende modules bieden om (deels) onder toezicht uw productiekwaliteit te borgen.

Graag leggen we u de voordelen van uitbesteden aan Exalon Delft uit in een persoonlijk gesprek.